sarı-qırmızı

sarı-qırmızı
sif. Tünd-sarı, qırmızıyaçalar (rəng). Sarı-qırmızı kəlağayı.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • qırmızı — sif. 1. Qan rəngli; al. Qırmızı boya. Qırmızı şərab. – Gəlin ağlayır; gözlərinin yaşları od kimi tökülüb, qırmızı yanaqlarını dağlayır. Ç.. . . Zəhra xala stol qoyub, üstünə qırmızı örtük salmışdı. M. C.. Günəşli günlərdə yerlərə səpilmiş yaşıl,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kök — 1. is. 1. Bitkilərin torpaq altında olan, suyu soran və onları qidalı maddələrlə qidalandıran yarpaqsız hissəsi; rişə. Ot öz kökü üstündə bitər. (Ata. sözü). Biçinçilərdən biri orağını böyük bir qanqalın kökündən endirərkən quş balaları «cik cik» …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • daşxınası — is. bot. Daşların üzərində xalxal bitən və xına kimi rəng verən bir mamır; yosun; qayamamırı. <Növrəstə və Şahmərdan> dinclərini almaq üçün şəlalədən bir az kənarda, üzərində sarı qırmızı daşxınası olan yastı bir qayanın üstündə qoşa… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gilas — is. Ağ, sarı, qırmızı və qara növləri olan çəyirdəkli şirin meyvə və bu meyvənin ağacı. Gilas mürəbbəsi. Gilas şirəsi. – Zeynəb qarı da gilas və ərik qaxı qurudurdu. S. S. A.. <Mehrəli> . . gilas ağacından qayrılmış uzun müştüyünü üfləyib,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kürən — sif. Saçı, tükü parıltılı sarı qırmızı rəngdə olan. Kürən oğlan. – Kürən at, geriyə dön! – dedikdə, kürən at dərhal geriyə sıçradı. M. S. O.. // İs. mənasında. Bu rəngdə saçı, tükü olan at, adam və s. Kürəni minmək. Kürəni çapmaq. – Üfüqlərdə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kürənvari — sif. Kürən rəngində, kürənə bənzər; sarı qırmızı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • maygülü — 1. bax mixəkgülü. 2. is. zool. Bir çox növləri olan başı, boğazı və döşü sarı qırmızı və ya tündqırmızı rəngli su quşu; sufərəsi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şafran — <ər.> Sarı qırmızı meyxoş alma növü …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yelmar — is. Çox iti gedən sarı qırmızı rəngdə zəhərli ilan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”